fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Cégnév:

Agria Vintage Apartman-

Internet Szervíz Bt

 

1       Az adatkezelési tájékoztató célja

  Internet Szerviz Bt (3332 Sirok, Széchenyi út 152., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Internet Szerviz Bt adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.halhaza-vendeghaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen. Internet Szerviz Bt fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Internet Szerviz Bt elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Internet Szerviz Bt a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Internet Szerviz Bt az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.  

1.1       Az adatkezelés célja

  A személyes adatok elkérésének céljai lehetnek:  
Adatkezelési esetek:
ügyfél regisztráció
szálláshely megrendelés
kapcsolatfelvétel űrlapon
kapcsolatfelvétel e-mailen
fogyasztóvédelmi panaszok
szerződéskötés/foglalások
számlázás
ajánlatkérés
alvállalkozók adatai
partnercégek kapcsolattartója
alkalmazottak adatai
vendégkönyv kitöltése
               

2       Az adatkezelő adatai

  Amennyiben megkeresné Társaságunkat, és elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Internet Szerviz Bt  minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.   Név: Internet Szerviz Bt Székhely: 3332 Sirok, Széchenyi út 152 Telephely: 3300 Eger, Érsek utca 2. Adószám: 22542386-2-10 Telefonszám: 06-20-9809-578 E-mail: info@agriavintage.hu  

2.1       Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőt szakember közreműködésére nincs szükségünk, mert –     az adatkezelést nem valamilyen hatóság, vagy közfeladatot ellátó szervezet végzi. –     a cég fő tevékenysége nem teszi szükségessé az érintettek rendszeres, nagy mértékű megfigyelését. –    fő tevékenységünk nem különleges személyes adatok nagy számban történő kezelését teszi szükségessé.   Adatvédelmi felelősünk: Név: Tarjányi Patrícia Telefonszám: 06-20-9809-578      

3       A kezelt személyes adatok köre

 

3.1       Regisztráció, online rendelés és ügyintézés során megadandó személyes adatok

    Tételesen itt láthatóak azok a személyes adatok, amelyeket a különböző esetekben elkérünk. Az egyes esetekben a kötelezően kitöltendő mezőket jelöltük, itt a bekért adatok szükségességének mértéke 100%:              
Adatkezelési esetek: személyes adatok  
név cím tel. szám szállítási cím emil cím adószám taj szám anyja neve születési adatok bankszámlaszám igazolvány ( szig vagy útlevél) száma
ügyfél regisztráció x       x            
szálláshely megrendelés x x x x x            
kapcsolatfelvétel űrlapon x       x            
kapcsolatfelvétel e-mailen x       x            
fogyasztóvédelmi panaszok x x x x x            
szerződéskötés/foglalások x x x x x            
számlázás x x x x x            
ajánlatkérés x   x   x            
alvállalkozók adatai x x x x x x          
partnercégek kapcsolattartója x   x   x            
alkalmazottak adatai x x x     x x x x x  
               
vendégkönyv kitöltése x x             x   x
   

3.2       Technikai adatok

  Internet Szerviz Bt a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Internet Szerviz Bt az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Internet Szerviz Bt  olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Internet Szerviz Bt  az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.    

3.3       Cookie-k (Sütik)

   

3.3.1       A sütik feladata

  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

3.3.2       Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.  

3.3.3       Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika, Facebook)

  Az www.halhaza-vendeghaz.hu   weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat.  Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Google adatvédelmi szabályzata itt található: https://policies.google.com/?hl=hu A www.agriavintage.hu weboldalon alkalmazzuk a Facebook „like gombját”, mint harmadik fél sütijeit. A sütihasználatkor az adatokat továbbítjuk a Facebook részére. A Facebook adatvédelmi szabályzata itt található: https://www.facebook.com/privacy/explanation      

3.4       Hírlevélhez kapcsolódó adatok

  Hírlevélre való feliratkozás lehetősége: jelenleg nem használunk hírlevél küldést. Hírlevélre való leiratkozás lehetősége: jelenleg nem használunk hírlevél küldést                        

4       A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelési esetek: adatok felhasználása jogalapja megőrzési ideje
ügyfél regisztráció számítógép vásárlás érdeklődés 1 év
szálláshely megrendelés számítógép, notesz, telefon vásárlás 5 év ( törvény kötelez)
kapcsolatfelvétel űrlapon számítógép vásárlás érdeklődés 1 év
kapcsolatfelvétel e-mailen számítógép vásárlás érdeklődés 1 év
fogyasztóvédelmi panaszok számítógép garancia érvényesítése 1 év
szerződéskötés/foglalások számítógép szerződéskötés 5 év ( törvény kötelez)
számlázás papír alapon vásárlás 5 év ( törvény kötelez)
ajánlatkérés számítógép információgyűjtés 1év
alvállalkozók adatai számítógép, telefon, névjegykártya személyes találkozó szerződésbontásig
partnercégek kapcsolattartója számítógép, telefon személyes találkozó szerződésbontásig
alkalmazottak adatai számítógép, telefon, könyvelés munkaszerződés szerződésbontásig
vendégkönyv kitöltése vendégkönyvben helyi rendelet 5 év ( törvény kötelez)
 

5       Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1       Általános adatkezelési irányelvek

  Internet Szerviz Bt tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Internet Szerviz Bt  részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  1. évi CXII. törvény -
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 

6       Az adatok fizikai tárolási helyei

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: -egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, -másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk: ajánlatot kérni, vagy foglalást kezdeményezni. -személyesen telephelyünkön  ( 3300, Eger, Érsek utca 2.  )  , vendégkönyv és számla kitöltése során. -Valamint a könyvelőiroda telephelyén ( Könyvelés-eger.hu Bt, 3300 Eger, Bartók tér 19.) a törvényben előírt megőrzési időn belül ( Könyvelőnél a kiállítási évtől számított egy évig) - Telephelyünkön a törvényben előírt ideig ( kiállítástól számított 2. évtől 6. évig)     A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az www.halhaza-vendeghaz.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az www.agriavintage.hu  fér hozzá.   Személyes jelenlét esetén adatait papíron vagy számítógépes feljegyzést követően adatbázisunkban tároljuk székhelyünkön vagy telephelyünkön.  

7       Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

  Azon cégek, és munkatársak köre, melyek az adat továbbítás körébe esnek: Facebook Google Szállásközvetítő cégek ( Booking.com, Szallas.hu, Utazzitthon, Szállásvadász…) könyvelő: Könyvelés-Eger.hu Bt 3300 Eger, Bartók tér 19. - általános megbízási szerződéssel dolgozunk.   Azon cégek, és munkatársak köre, melyek az adatfeldolgozás körébe esnek: könyvelő: Takács Ágnes, Könyvelés-Eger.hu Bt 3300 Eger, Bartók tér 19 ajánlatküldő: Tarjányi Patrícia   Azon cégek, és munkatársak köre, melyek az adat megismerés körébe esnek: adatfelvevő: Tarjányi Patrícia   A partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed-e erre a körre!  

8       Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  

8.1       Tájékoztatáshoz való jog

  Tarjányi Patrícia e.v. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  

8.2       Az érintett hozzáféréshez való joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  

8.3       Helyesbítés joga

  Az érintett kérheti  Internet Szerviz Bt által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

8.4       Törléshez való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Internet Szerviz Bt  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.   Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

8.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére Internet Szerviz Bt   korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

8.6       Adathordozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

8.7       Tiltakozás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

8.8       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

8.9       Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

8.10  Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

8.11  Adatvédelmi hatósági eljárás

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 8 8 +36 (1) 888-2890 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu    

9       Adatok védelme a cégben

  Internet Szerviz Bt  a fent megnevezett adatkezelési esetekben tárolt személyes adatokat a következő módon védi meg:
  • laptopon tűzfal használata, jelszó használata,
  • mobiltelefonon jelszó használata,
  • papír alapú adatok tárolása Internet Szerviz Bt  székhelyén ( 3332 Sirok, Széchenyi út 152 )  mappában, szekrénybe zárva,
munkaügyi iratok őrzése: Internet Szerviz Bt  székhelyén valamint a fent megjelölt Könyvelőirodában,
  • számítógépes levelezőrendszerben jelszó használata.
   

10        Egyéb rendelkezések

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Tarjányi Patrícia e.v.. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.   Jelen tájékoztató életbe lépésének ideje: 2018. október 25. Visszavonásig, vagy frissítésig érvényes.